Drukāt

Par mums

Tēma un aplūkojamā problēma

Mūsdienu sabiedrība cenšas rast risinājumu, kas palīdzētu uztvert klimata mainību ne kā neatrisināmu problēmu, bet gan kā kontrolējamu situāciju.
Nacionālā un starptautiskā līmenī izstrādātās vispārējās vadlīnijas ir pirmais solis, taču ar to ir par maz praktiskai rīcībai.
Vietējā un reģionālā līmenī trūkst atbalsta, resursu, zināšanu un pieredzes cīņai ar klimata mainību gan ikdienas darbā, gan ilgtermiņa attīstībai.
Bez tam nav daudz tādu, kas būtu spēruši soli tālāk, lai piedāvātu „proaktīvu” risinājumu klimata mainības fenomenam un aplūkojot arī iespējamās aktivitātes un metodes, kas sniegtu ieguvumu ilgtermiņa attīstībā ekonomikas, vides un sociālajā sfērā.

BalticClimate metodoloģiskā pieeja ietver:

  • Integrētu (teritoriālu un pārrobežu) pieeju,
  • Pilsētu-lauku sadarbību,
  • Līdzīgu un kopēju sarežģījumu risināšanas metodes, ceļot projekta starptautisko vērtību,
  • Esošo un jaunradīto „instrumentu” izmēģināšanu (mērķa apgabalos un vietējos pētījumos),
  • Zinātnisku atbalstu pēc savstarpēja ieguldījuma principa, un
  • Projekta rezultātu pielietojamību visās BJR programmas valstīs, panākot līdzīgus rezultātus