Drukāt

Mērķi

“Klimata mainība: no globāla izaicinājuma līdz vietēja mēroga iespējām un rīcībai”

BalticClimate mērķis ir galvenokārt atbalsta sniegšana mazu un vidēju pilsētu un lauku teritoriju attīstībai visās Baltijas jūras reģiona (BJR) valstīs BalticClimate ir šādi galvenie pamatmērķi:

  • Sekmēt BJR pašvaldību, reģionu un vietējo dalībnieku spēju risināt ar klimata mainību saistītus jautājumu savstarpēji sadarbojoties un saskaņoti, gūstot ilgtspējīgus rezultātus
  • Veicināt izpratni par klimata mainības fenomenu ne tikai kā par izaicinājumu, bet arī kā iespēju veidot vietējai un reģionālai ilgtspējīgai attīstībai
  • Sekmēt BJR pašvaldību un reģionu konkurētspēju nākotnē, uzturot un veicinot BJR kopīgo identitāti
BalticClimate stratēģija ir izstrādāt projekta rezultātus tā, lai tie būtu izmantojami visā BJR.
 
Izstrādātie instrumenti ar klimata mainību saistītu jautājumu risināšanai, kā arī visi izstrādātie materiāli tiks tulkoti visās BJR valstu valodās un izmēģināti visās BJR valstīs, kā arī uzlaboti maksimāli ērtai un vieglai pielietojamībai vietējā un reģionālā līmenī.
 
Projekta pilotreģionos sasniegtie rezultāti būs pieejami tiešito potenciālajiem lietotājiem (īpaši vietēja un reģionāla līmeņa valsts iestādēm, dalībniekiem un citām ieinteresētajām pusēm) dažādos formātos (drukātā un digitālā) visās BJR valstīs.
 
Tādējādi tiks tieši uzturēti un uzlaboti BJR dzīves un investīciju apstākļi un reģiona konkurētspēja kā īstermiņa, tā arī ilgtermiņa perspektīvā.